S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Zde jsou obchodní podmínky a informace, týkající se internetového obchodu www.kovarstvipivonka.cz

Pokud v následujícím textu nenaleznete odpověd na svou otázku - neváhejte a kontaktujte nás!

ZÁKLADNÍ POJMY

Provozovatelem internetových stránek www.kovarstvipivonka.cz je Leo Pivoňka, Kšely 4, 282 01  Český Brod. ŽL vydaný v Kolíně dne 15.03.2000 č.j.: 143/00/OkŽÚ/S8660, ev.č.: 320400-20705-00. IČO: 69641765, DIČ: CZ7302250780 (jsem plátce DPH), bankovní spojení: 109664599/0300 .

Zákazníkem internetového obchodu je kupující.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující při objednání vyplní objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím podnikatel - nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupující při uzavírání kupní smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které kupujícímu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (internetové připojení, telefonní hovory, ...) si hradí kupující sám.

Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na těchto stránkách v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele, jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, je po svém potvrzení archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá všechna ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném ke dni odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY, DOPRAVA

Způsob objednání

Zboží můžete objednat přímo na našich internetových stránkách. Po odeslání Vaší objednávky obratem obdržíte potvrzení o jejím přijetí. Možné je i telefonické objednání na č. 731 806 334.

V případě, že Vámi vybrané zboží nebude dlouhodobě dostupné nebo se změní výrazně jeho cena (například z důvodu výchylek finančního trhu), vyhrazujeme si právo na stornování Vaší objednávky, a to bez náhrady. O této skutečnosti Vás budeme obratem informovat. Pokud je zboží již zaplacené, vrátíme Vám celou zaplacenou částku na Vámi určený účet zpět. V případě, že by takováto situace nastala, se předem omlouváme.

Platby za odebírané zboží

Platby za odebírané zboží lze realizovat následujícími způsoby:

V případě osobního odběru (nutná předchozí domluva) platba v hotovosti při převzetí zboží, platíte pouze cenu zboží.
Při volbě platby na dobírku účtujeme k částce za zboží balné, poštovné a doběrečné  dle ceníku (částka zahrnuje i manipulaci).
Při volbě platby předem bankovním převodem na účet od nás obdržíte variabilní symbol, který bude identifikovat Vaši platbu. Balné a poštovné účtujeme dle ceníku (částka zahrnuje i manipulaci). Celkovou částku, prosím, převeďte na účet číslo109664599/0300. Zboží bude odesláno v co nejkratší lhůtě, obvykle do dvou pracovních dnů po připsání platby na náš bankovní účet. Pro zaslání platby bankovním převodem  je stanovena 14-ti denní lhůta (14 kalendářních dnů). Pokud do této doby nebude platba uhrazena - respektive připsána na náš účet, bude celá objednávka stornována. O jejím stornování budete vyrozumněni prostřednictvím e-mailové pošty.

Expedice zboží

OSOBNÍ ODBĚR

Osobní odběr zboží je možné realizovat po domluvě na adrese:

Leo Pivoňka - kovářství
Kšely 4
282 01  Český Brod

DOPRAVA SPEDIČNÍ FIRMOU nebo ČESKOU POŠTOU V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY

V případě specifikace odběru zboží prostřednictvím spediční firmy nebo Českou poštou bude zboží dodáno na uvedenou adresu v co nejkratší lhůtě, obvykle do 7 dnů, výrobky na zakázku dle předchozí domluvy. Náklady na dopravu hradí kupující.

K ceně dopravy Vám bude účtováno případné doběrečné - podle Vaší volby způsobu platby.

Pokud se při dodávce zboží spediční firmou vyskytnou nesrovnalosti, ihned proveďte o této nesrovnalosti s řidičem zápis. Reklamace poškozené zásilky bez tohoto zápisu nemůže být uznána! Obratem tuto informaci, spolu s kopií zápisu, zašlete na adresu naší provozovny.

V případě, že je přepravní karton viditelně poškozen, sepište, prosím, s řidičem reklamační protokol a kontaktujte nás. Na místě ihned zkontrolujte, zda je poškozen i obsah zásilky. V případě poškození obsahu kartonu, zásilku, prosím, nepřejímejte!

V případě, že není přepravní karton viditelně poškozen, obsah zásilky zkontrolujte nejpozději do dvou dnů od přijetí. Pokud zjistíte poškození, neprodleně kontaktujte přepravní společnost. Na pozdější reklamace poškození výrobku, které bylo způsobeno dopravou, nemůže být brán zřetel, v předávacím listu deklarujete svým podpisem převzetí nepoškozené zásilky!

Způsob doručení

PPL 130,- Kč (max. rozměry zásilky 120x60x60cm)

ČR Česká pošta doporučeně (zásilky do výšky 5cm a hmotnosti 1kg) 60,- Kč

osobní převzetí (nutná předchozí dohoda, více viz. Obchodní podmínky) - zdarma

Způsob úhrady

převodem na účet-platba předem - zdarma
(Číslo účtu a variabilní symbol platby Vám bude zaslán po uskutečnění objednávky na email uvedený při registraci.)

na dobírku 50,- Kč

v hotovosti při osobním odběru - zdarma

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a reklamačním řádem prodávajícího.

Zákazníkem se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Má-li věc vady při jejím převzetí, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud jde o vady zboží, které byly způsobeny dopravou prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

UPOZORNĚNÍ: barevnost fotograifí je pouze přibližná. Záleží vždy na individuálním nastavení vašeho monitoru. Vzhledem k tomu, že výrobky nabízené na www.kovarstvipivonka.cz jsou ručně vyráběné, každý kus je originál a jednotlivé kusy se od sebe navzájem a od vyobrazení na fotografiích v tomto e-shopu  mohou odlišovat. Obrázky, popisy, ceny nebo skladové zásoby nemusí zrovna v dané minutě odpovídat aktuálnímu stavu. Jakékoli otázky a přání rádi vyřídíme na našich telefonních číslech nebo e-mailem.

Při případné reklamaci nás kontaktujte, vše s Vámi ihned probereme.

Na zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců ode dne předání spotřebiteli. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí Občanským zákoníkem v platném znění. Výrobek je před expedicí výrobcem kontrolován. Záruka poskytovaná prodejcem se vztahuje na závady výrobku zjištěné v záruční době a způsobené vadným materiálem nebo chybným zpracováním.

Výrobce neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením způsobeném obvyklým užíváním. Výrobce dále neručí za vady vzniklé přirozeným stárnutím, nesprávným užíváním výrobku, nevhodným uskladněním a ošetřováním, neopatrnou dopravou a manipulací, hrubým zacházením nebo používáním k jinému účelu než k účelu obvyklému, ke kterému je výrobek určen. Výrobce neručí za poškození, které bylo způsobeno uživatelem či jinou osobou, popřípadě živelní pohromou. Záruku nelze uznat, pokud spotřebitel učiní nedovolené zásahy do výrobku.

Bezplatnou opravu při dodržení výše uvedených záručních podmínek provede po předložení úplného výrobku a záručního listu (dokladu o koupi) odborný servis. Zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu na adrese provozovatele tohoto e-shopu.

Do bezplatné záruční opravy nelze převzít nekompletní výrobek. Záruční list (prodejní doklad) je nutno pečlivě uschovat. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má spotřebitel, pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě),  právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Přeje-li si spotřebitel odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy, nejlépe s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel doručit na e-mail kovarna@kovartsvipivonka.cz nebo poštou či osobně do provozovny prodávajícího (Leo Pivoňka, Kšely 4, 282 01  Český Brod). Zakoupené zboží spotřebitel doručí na své vlastní náklady. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.

Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí spotřebitelem, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody..), příslušenství a obalu. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle na účet spotřebitele nejpozději do 14 dnů částku za zboží rovnající se kupní ceně zboží + náklady za nejlevnější dopravu nabízenou prodávajícím.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud nelze náklady na vrácení zboží rozumně vypočítat předem (například proto, že prodávající ještě vrácené zboží neobdržel a tedy nemohl posoudit jeho stav,) ponese spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením zboží. V okamžiku, kdy bude vrácené zboží doručeno prodávajícímu a bude tak možné posoudit stav tohoto zboží, bude spotřebiteli bez zbytečného prodlení vrácena částka podle skutečného stavu vráceného zboží. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady, nebudeme účtovat žádné pokuty, poplatky ani sankce.

Právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů není právem na bezplatné zapůjčení zboží. Spotřebitel musí v tomto případě prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (zboží bylo zničeno nebo již spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácená věc částečně poškozena, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Od kupní ceny, která má být spotřebiteli vrácena, započte prodávající také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Dle §1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo 381

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, (§ 14) vznikla společnostem nová informační povinnost ohledně možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Informujeme Vás tedy, že v případě, kdy dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tím je Česká obchodní inspekce, popř. jiná osoba pověřená Ministerstvem průmyslu a obchodu.  Pověřeným subjektem může být profesní sdružení, komora nebo jiná právnická osoba, která není prodávajícím.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz/

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jsou použity jen pro komunikaci se zákazníkem a vnitřní potřeby firmy Leo Pivoňka.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů.

Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon, e-mail).

Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese: kovarna@kovarstvipivonka.cz.

 

MzA3ZGM1